İlkeler

İlkelerimiz Işığında Yürüyoruz

Nata Holding olarak; kurumsal ilke ve değerlerine bağlı, dürüstlükten asla ödün vermeyen, toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan, iş ahlakının gereklerine her zaman uyan, etik değerleri önemseyen, çalışanlarının, tedarikçilerinin, iş ortaklarının çıkarlarını gözeten, yeniliğe, değişime ve gelişime açık, iş birliği içerisinde ve çözüm odaklı çalışan büyük bir aileyiz.